Impacto socioeconómico do Festival Internacional do Mundo Celta en Ortigueira

Autor

Álvarez López, Marcos

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

16/12/2019

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • López Fernández, José Luis

Tribunal

  • 1º Vocal: García Núñez, Moisés Alberto
  • 2º Vocal: Enríquez Díaz, Joaquín
  • Secretario/a: Anido Martínez, Cristina