A deconstrucción estética da moda: o corpo coma un medio creativo

Autor

Díaz Lorenzo, Laura Victoria

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

12/12/2019

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Martínez Barreiro, Ana María Ángeles

Tribunal

  • 1º Vocal: Clemente Díaz, Miguel Manuel
  • 2º Vocal: Ruano Gómez, Juan de Dios
  • Secretario/a: Moré Corral, María Paloma