Mellora do acceso ó planetario-observatorio astronómico en Trevinca (A Veiga)

Autor

Alonso Rodríguez, Pablo

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

23/09/2019

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Fernández De Mesa Díaz Del Río, José Ramón

Tribunal

  • 2º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • Secretario/a: Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo
  • 1º Vocal: López Rúa, David