Proposta de interconexión das redes de saneamento na zona leste de coles, Ourense

Autor

Álvarez Torres, Emilio José

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

24/09/2019

Estudo

4444V02 - Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo

Tribunal

  • 1º Vocal: Padilla Benítez, Francisco De Asís
  • 2º Vocal: Martínez Díaz, Margarita
  • Secretario/a: Vázquez González, Ana María