Desdoblamento da N-VI no tramo urbano de Lugo, dende o PK-498 ata o PK-500

Autor

Traseira Piñeiro, Laura

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

24/09/2019

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Toba Blanco, Eduardo

Tribunal

  • 1º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • 2º Vocal: Antón Casado, Arturo
  • Secretario/a: Mosqueira Martínez, Gonzalo