Efectos do SMI entre a poboación a nivel europeo

Autor

Corral Fresco, Francisco José

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

25/09/2019

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • López Fernández, José Luis

Tribunal

  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • Secretario/a: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • 2º Vocal: Castro Santos, Laura