Determinación dos cambios nas propiedadesdos solos polo efecto do quecemento empleando diversas técnicas espectroscópicas

Autor

Gia Gadñay, Alex German

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

20/09/2019

Estudo

4500V01 - Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Lado Liñares, Marcos
  • Vidal Vázquez, Eva

Tribunal

  • 1º Vocal: López Mahía, Purificación
  • 2º Vocal: Moreda Piñeiro, Jorge
  • Secretario/a: Pimentel Pereira, Manuel