Ponte de ferrocarril sobre a enseada da Malata (Ferrol). Acceso ferroviario ó Porto Exterior

Autor

Casal Fernández, Daniel

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

17/09/2019

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Antón Casado, Arturo

Tribunal

  • 1º Vocal: Fernández De Mesa Díaz Del Río, José Ramón
  • 2º Vocal: Toba Blanco, Eduardo
  • Secretario/a: Valladares López, Leticia