Estudo citoxenético nos ourizos de mar Paracentrotus lividus e Echinus esculentus

Autor

Roca García, Elisa

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

16/09/2019

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • González Tizón, Ana María
  • Fernández Rodríguez, Nuria

Tribunal

  • 2º Vocal: Lado Liñares, Marcos
  • 1º Vocal: Estévez Pérez, María Graciela
  • Secretario/a: Fagúndez Díaz, Jaime