Análise do estado actual dos movementos sectarios en España

Autor

González Arias, Sofía

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

20/09/2019

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • López-Cortón Facal, Ana María

Tribunal

  • 2º Vocal: Couceiro Domínguez, Enrique
  • 1º Vocal: López De Lera, Diego Constantino
  • Secretario/a: Fernández Suárez, Mónica Belén