O mercado dos carburantes en España: análise desde a perspectiva da política de competencia

Autor

Cordero Prados, Adrián

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

16/09/2019

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Castellanos García, Pablo

Tribunal

  • 2º Vocal: Mezo Balaca, Inés
  • Secretario/a: Mourelle Espasandín, Estefanía
  • 1º Vocal: Martínez Filgueira, Xosé Manuel