Evolución e análise do deseño organizativo dunha entidade

Autor

Blanco Mosquera, Teresa

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

16/09/2019

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Barbeito Roibal, Susana María
  • Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José

Tribunal

  • 2º Vocal: Mezo Balaca, Inés
  • Secretario/a: Mourelle Espasandín, Estefanía
  • 1º Vocal: Martínez Filgueira, Xosé Manuel