Analise do Impacto das "Insurtechs" no Sector Asegurador Español

Autor

Morales Camacho, Patricia

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

16/09/2019

Estudo

448V01 - Máster Universitario en Banca e Finanzas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Miñones Crespo, Ramón

Tribunal

  • Secretario/a: Álvarez García, Begoña
  • 2º Vocal: Castellanos García, Pablo
  • 1º Vocal: Prado Domínguez, Antonio Javier