Índices de poder e teoría de xogos

Autor

Sandá Fernández, Daniel

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

04/09/2019

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Seijas Macías, José Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: Blázquez Lozano, Félix Sergio
  • 2º Vocal: Álvarez Domínguez, María América
  • Secretario/a: Calo Blanco, Aitor