Capital social e desigualdade

Autor

Pérez Álvarez, Tania

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

02/09/2019

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Rungo, Paolo

Tribunal

  • Secretario/a: García Arthus, Emilia Luísa
  • 1º Vocal: Gómez Suárez, Manuel Alberto
  • 2º Vocal: Iglesias Vázquez, Emma María