A Banca Electrónica en España: evolución e estado da cuestión

Autor

Martínez Bouza, Jéssica

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

29/07/2019

Estudo

448V01 - Máster Universitario en Banca e Finanzas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Rey García, Marta

Tribunal

  • 1º Vocal: Calvo Silvosa, Anxo Ramón
  • 2º Vocal: Martínez Filgueira, Xosé Manuel
  • Secretario/a: Peón Pose, David Olegario