O futuro da TAE en España: o efecto das novas leis hipotecarias (iAJD), a través da paquetización (seguros), e da taxa de morosidade.

Autor

López Rivas, Alberto

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

29/07/2019

Estudo

448V01 - Máster Universitario en Banca e Finanzas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Martínez Fernández, Paulino
  • De Llano Paz, Fernando
  • Veiga Fernández, Luís Ángel

Tribunal

  • 1º Vocal: Iglesias Antelo, Susana
  • 2º Vocal: Rey García, Marta
  • Secretario/a: Vizcaíno González, Marcos