Mercado de traballo e discriminación nos procesos de selección

Autor

Blanco Fraga, Silvia

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

29/07/2019

Estudo

492V01 - Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Martín Palmero, Federico Guillermo

Tribunal

  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • Secretario/a: Sánchez Fernández, María Dolores
  • 2º Vocal: Anido Martínez, Cristina