Plan de prevención de riscos eléctricos na construcción e reparación naval

Autor

San Claudio Vila, Noelia

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

29/07/2019

Estudo

482V01 - Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • González Filgueira, Gerardo

Tribunal

  • Secretario/a: Louro Rodríguez, Julio
  • 1º Vocal: Riveiros Santiago, Ricardo
  • 2º Vocal: Villa Caro, Raúl