Estratexias metodolóxicas para a inclusión dos estudantes con discapacidade motriz nas clases de Educación Física

Autor

Bautista Baez, Loan Graciela

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

22/07/2019

Estudo

4517V01 - Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

Centro

620 - Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Director(es)

  • Toja Reboredo, María Belén

Tribunal

  • Secretario/a: Sánchez Molina, José Andrés
  • 1º Vocal: Ardá Suárez, Antonio
  • 2º Vocal: Bobo Arce, Marta