Estudo sobre as carencias de recursos AICLE para a aula plurilingüe

Autor

Lois Martínez, Paula

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

01/07/2019

Estudo

4534V01 - Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Bobadilla Pérez, María

Tribunal

  • 2º Vocal: Chao Fernández, Rocío
  • 1º Vocal: Couto Cantero, María Pilar
  • Secretario/a: Rivadulla López, Juan Carlos