Exercicio Terapéutico para a dor nas costas coa Escuela de Columna Dr.Knapp® na Universidade da Coruña

Autor

Eiras Taboada, Esther

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

02/07/2019

Estudo

651G01V51 - Grao en Fisioterapia. Curso Ponte

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Bello Rodríguez, Olalla

Tribunal

  • 2º Vocal: Riveiro Temprano, María Socorro
  • Secretario/a: Patiño Núñez, Sergio
  • 1º Vocal: González Doníz, María Luz