Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en doentes con Enfermidade de Parkinson: proxecto de investigación

Autor

Abal Durán, Alba

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

02/07/2019

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Viñas Diz, Susana

Tribunal

  • 2º Vocal: Riveiro Temprano, María Socorro
  • Secretario/a: Patiño Núñez, Sergio
  • 1º Vocal: González Doníz, María Luz