Aproveitamento da enerxía residual dun motor.

Autor

Loureda Vidal, David

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

27/06/2019

Estudo

631G02V02 - Grao en Tecnoloxías Mariñas

Centro

631 - Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Director(es)

  • Carbia Carril, José

Tribunal

  • 1º Vocal: Orosa García, José Antonio
  • 2º Vocal: Bouzón Otero, Rebeca
  • Secretario/a: De Miguel Catoira, Alberto