Análise económica-financeira do sector do transporte de mercadorías por estrada

Autor

Barreiro Cotelo, Álvaro

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

28/06/2019

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Muiño Vázquez, María Flora

Tribunal

  • 2º Vocal: De Llano Monelos, Pablo Ernesto Santia
  • Secretario/a: Seijas Macías, José Antonio
  • 1º Vocal: Martínez Filgueira, Xosé Manuel