Análise das actividades sobre os seres vivos incluídas nos diferentes recursos que ofrece Internet

Autor

Caramés Sánchez, Lorena

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

25/06/2019

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • García Barros, María Susana

Tribunal

  • 1º Vocal: Gómez Taibo, María Luísa
  • 2º Vocal: Fraguela Vale, Raul
  • Secretario/a: Rosa Napal, Francisco César