Proxeccións culturais do TDAH

Autor

Neira Corredoira, Maite

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

27/06/2019

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Couceiro Domínguez, Enrique

Tribunal

  • 1º Vocal: Andrade Suárez, María José
  • Secretario/a: Suárez Grimalt, Laura
  • 2º Vocal: Rodríguez Rodríguez, María del Carmen