A funcionalidade social das artes plásticas: Estudo sociolóxico do campo artístico na cidade da Coruña

Autor

Vivero Saavedra, Carlota

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

27/06/2019

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Cortés Vázquez, José Antonio
  • Martín Palmero, Federico Guillermo

Tribunal

  • 1º Vocal: Cardesín Díaz, José María
  • 2º Vocal: Míguez González, Santiago
  • Secretario/a: Calo García, Estefanía