A influencia dos factores internos na mellora da produtividade dos traballadores

Autor

López Rodríguez, Esther

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

26/06/2019

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • García Núñez, Moisés Alberto

Tribunal

  • 2º Vocal: López Fernández, José Luis
  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • Secretario/a: Gomis Rodríguez, Alfonso