Prevalencia do Síndrome de Burnout en Unidades de Coidados Intensivos e a sua relación co sistema de quendas

Autor

García Paz, Sara

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

26/06/2019

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Seoane Pillado, María Teresa

Tribunal

  • 1º Vocal: García Sánchez, María Matilde
  • Secretario/a: Pérez Castro, Teresa-Rosalía
  • 2º Vocal: Pesado Cartelle, José Ángel