Coñecemento da poboación do barrio de Caranza sobre os factores de risco da hipercolesterolemia e educación sanitaria.

Autor

Varela Pombo, Helena

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

25/06/2019

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Castro Pastor, Avelino
  • Rumbo Prieto, José María

Tribunal

  • 1º Vocal: Coronado Carvajal, Carmen
  • Secretario/a: Sobrido Prieto, Natalia
  • 2º Vocal: Sobrido Prieto, María