Plan de coidados para un lactante con Estenose Hipertrófica de Píloro (EHP): a propósito dun caso

Autor

Jiménez Lendoiro, Ana María

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

25/06/2019

Estudo

661G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

661 - Escola Universitaria de Enfermaría

Director(es)

  • Fernández Fraga, María Ines

Tribunal

  • 1º Vocal: García Martínez, Carmen María
  • 2º Vocal: Grandio Ferreiro, M. Carmen
  • Secretario/a: Souto Fernández, Estela Maria