Plan de Marketing Estratégico: análise do caso de Repsol S.A.

Autor

Dovale Coello, Alejandro

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

17/06/2019

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Martínez Fernández, Valentín Alejandro
  • Juanatey Boga, Óscar

Tribunal

  • 1º Vocal: García Arthus, Emilia Luísa
  • 2º Vocal: Mourelle Espasandín, Estefanía
  • Secretario/a: Rodríguez Fernández, María Magdalena