Senda litoral entre as praias de Caión e a praia de Baldaio

Autor

Candal Seijas, Manuel

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

12/03/2019

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Valladares López, Leticia

Tribunal

  • 2º Vocal: Antón Casado, Arturo
  • 1º Vocal: Toba Blanco, Eduardo
  • Secretario/a: Rodríguez Pardo, Juan Antonio