As metodoloxías activas no deseño da programación didáctica en Economía

Autor

Alfonsín Nogueira, Afonso

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

28/02/2019

Estudo

437V06 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Perea Vega, Gustavo Ariel

Tribunal

  • Secretario/a: Arza Arza, Neves
  • 2º Vocal: Varela Urrutia, Roberto
  • 1º Vocal: Rego Agraso, Laura