A evolución da relación histórica e cultural entre Gales e Inglaterra

Autor

Botana Montero, Marta

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

21/02/2019

Estudo

613G03V01 - Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Woodward Smith, Elizabeth Anne

Tribunal

  • 2º Vocal: Alonso Giráldez, José Miguel
  • Secretario/a: Lezcano González, Emma
  • 1º Vocal: Cancelo López, Pablo