Comparativa de cultivos en 2D versus 3D como modelo de ensaio para fases preclínicas do desenvolvemento de fármacos anti-tumorais e a súa aplicación ó cribado de alto rendemento dunha libraría de compostos comerciais

Autor

Gómez de Vírgala, Amaya

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

18/02/2019

Estudo

475V01 - Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Becerra Fernández, Manuel

Tribunal

  • 1º Vocal: Cerdán Villanueva, María Esperanza
  • 2º Vocal: Pomar Barbeito, Federico
  • Secretario/a: Arufe Gonda, María del Carmen