Análise e procesamento de datos hidrolóxicos e desenvolvemento dunha ferramenta de Excel BVA para o depósito de Abecedo CecebreCecebre

Autor

Ampuero Gamboa, Cristian Rodrigo

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

07/02/2019

Estudo

4444V02 - Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Delgado Martín, Jorge José
  • Juncosa Rivera, Ricardo Antonio

Tribunal

  • 2º Vocal: Padilla Benítez, Francisco De Asís
  • 1º Vocal: Martínez Díaz, Margarita
  • Secretario/a: Vázquez González, Ana María