Revisión sistemática das principais reaccións adversas descritas tras o consumo a longo prazo de inhibidores da bomba de protóns

Autor

Lema Calvo, Andrea

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

18/12/2018

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Núñez Fernández, Lucía

Tribunal

  • 1º Vocal: Movilla Fernández, María Jesús
  • Secretario/a: Pérez Castro, Teresa-Rosalía
  • 2º Vocal: Goday Berini, María Luísa