Estudo de viabilidade técnica e económica para un sistema de trixeneración baseado en biogás nunha explotación gandeira.

Autor

Fandiño Sánchez, María

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

18/12/2018

Estudo

770G01V01 - Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Centro

770 - Escola Universitaria Politécnica

Director(es)

  • Couce Casanova, Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: Piñón Quiñonero, Manuel
  • 2º Vocal: Calvo Rolle, José Luís
  • Secretario/a: Casteleiro Roca, José Luis