Situación en Europa da mocidade e a emancipación

Autor

Martínez Sande, Cristina

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

22/10/2018

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Barreiro Gen, María
  • Barreiro Gen, María

Tribunal

  • 1º Vocal: Lema Fernández, Carmen Socorro
  • 2º Vocal: Mourelle Espasandín, Estefanía
  • Secretario/a: Peón Pose, David Olegario