Análise do fenómeno free walking tour

Autor

Ruíz Córdova, Melissa

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

20/09/2018

Estudo

662G01V01 - Grao en Turismo

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Lezcano González, María Elvira

Tribunal

  • 1º Vocal: Rodríguez Carro, Carlos Jaime
  • Secretario/a: Martín Cancela, Elena
  • 2º Vocal: Crecente Maseda, Juan Mario