Enoturismo na Ribeira Sacra: O tren turístico Aba Sacra

Autor

Dalama Vázquez, María Melibea

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

20/09/2018

Estudo

662G01V01 - Grao en Turismo

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Lezcano González, María Elvira

Tribunal

  • 2º Vocal: Pérez García, Antonia
  • 1º Vocal: Rodríguez Carro, Carlos Jaime
  • Secretario/a: Martín Cancela, Elena