ampliacion e proteccion do porto de chapela

Autor

Pequeño Pérez, Horacio

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

21/09/2018

Estudo

632G02V02 - Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Rodríguez Pardo, Juan Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • Secretario/a: Antón Casado, Arturo
  • 2º Vocal: Valladares López, Leticia