Muller e comunicación: a radio en feminino

Autor

López Vérez, Ana Belén

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

18/09/2018

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Reig Botella, Adela Milagro
  • López Arranz, María Asunción

Tribunal

  • Secretario/a: López Fernández, José Luis
  • 1º Vocal: García Núñez, Moisés Alberto
  • 2º Vocal: Rolón Varela, José María