Brasil, a evolución dos fluxos migratorios sur-sur en São Paulo

Autor

Sá Teles Guerra, Wesley

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

18/09/2018

Estudo

4525V01 - Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Vázquez Silva, Iria

Tribunal

  • 2º Vocal: De Gabriel Fernández, Narciso Antonio
  • 1º Vocal: Pérez Caramés, Antía
  • Secretario/a: Barreiro Gen, María