A segregación vertical nas axencias de viaxes na provincia de A Coruña

Autor

Santiago Romo, Raquel

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

19/09/2018

Estudo

4524V01 - Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Andrade Suárez, María José

Tribunal

  • Secretario/a: García Álvarez, María Teresa
  • 2º Vocal: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • 1º Vocal: Martínez Carballo, Manuel