Análise linguística do poemário «Anjo de terra» de Ricardo Carvalho Calero

Autor

Fernández Mirás, Paulo

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

30/07/2018

Estudo

613G02V01 - Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Tribunal

  • 1º Vocal: López Fernández, María Teresa
  • 2º Vocal: Sánchez Rei, Xosé Manuel
  • Secretario/a: López Viñas, Xoán Luís