Estudo Termodinámico e Cinético de Compostos de Coordinación de Metais de Transición

Autor

Fernández Blanco, Carla

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

26/07/2018

Estudo

610G01V01 - Grao en Química

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Esteban Gómez, David
  • Brandariz Lendoiro, María Isabel

Tribunal

  • 1º Vocal: Kennes, Christian A.M. Henri
  • Secretario/a: López Torres, Margarita
  • 2º Vocal: Rodríguez Barro, María del Pilar