Mellora do paseo fluvial do río Mero ó seu paso por Cambre

Autor

Lorenzo Serrano, Henar

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

04/07/2018

Estudo

632G02V02 - Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Antón Casado, Arturo

Tribunal

  • 2º Vocal: Fernández De Mesa Díaz Del Río, José Ramón
  • Secretario/a: González Meijide, José Antonio
  • 1º Vocal: Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo